Информативна служба

Служба за информисање:

 

1. стара се о информисању чланства и страначкој пропаганди;

2. стара се о изгледу пропагандног материјала и организује пропаганду Странке;

3. сарађује са средствима јавног информисања;

4. прикупља садржаје за страначке новине;

5. уређује интернет презентацију Градског одбора странке у Чачку;

6. врши друге послове у складу са Статутом и општим актима Странке.

 

Председника и чланове Службе за информисање бира и разрешава Председништво Странке на предлог председника Странке.

 

[email protected]

 

+381(64)8111126